KC Market – Kucharscy s.c.

Jeden z najpopularniejszych systemów sprzedaży detalicznej w Polsce. Do jego największych zalet zaliczyć można niewątpliwą przystępność i prostotę obsługi, przy zachowaniu niespotykanej elastyczności. Cały pakiet oprogramowania bazuje na bibliotekach MS Access, przez co system ten jest zgodny z filozofią Windows :). Firma nasza bierze aktywny udział w ciągłym rozwoju i rozbudowie tego systemu.

Poniżej przedstawiamy krótki opis.

kcfirma

KC MARKET

Oprogramowanie KC Market składa się z kilku modułów podzielonych pod kątem funkcjonalności:
KC Firma – podstawowy moduł magazynowy, dokumenty, podstawowe raporty, kartoteki itp.
KC Analizy – moduł do rozbudowanych analiz
KC Etykiety – poligrafia sklepowa, druk etykiet, plakatów, broszurek itp.
KC Serwer – serwer do obsługi urządzeń sprzedaży – kasy, wagi, sprawdzarki itp.
KC Eksport – moduł wymiany danych z programami zewnętrznymi (FK/Handel)
KC POS – Program do obsługi sprzedaży na stanowisku kasowym z drukarką fiskalną.
KC Zadania – Harmonogram pracy systemu przy zastosowaniach sieciowych
KC Menadżer – Nadrzędny system zarządzająco-raportujący do obsługi wielu placówek handlowych zorientowany pod wymogi sieci handlowych

Krótki opis

Obsługa zakupów i sprzedaży (fakturowanie, sprzedaż detaliczna), gospodarka magazynowa (PZ, WZ, MM, PW,RW, zwroty, przeceny, spisy z natury, raportowanie), rejestry VAT, rozliczenie zakupów, kasa, banki + przelewy, rozrachunki, zaawansowana klasyfikacja towarów. Współpraca z kasami fiskalnymi (off-line), drukarkami fiskalnymi, czytnikami kodów kreskowych, wagami metkującymi, kolektorami danych. Obsługa wielu magazynów. Eksport danych do Word i Excel.

Funkcje realizowane przez program KC Market

 • Obsługa funkcji związanych ze sprzedażą
 • Prowadzenie gospodarki magazynowej
 • Zarządzanie finansami
 • Wspomaganie pracy księgowości
 • Raportowanie zgromadzonych informacji
 • Współpraca z urządzeniami sklepowymi
 • Współpraca z innymi programami
 • Obsługa wielu magazynów
 • Praca w sieci komputerowej
 • Administrowanie programem oraz danymi

 

Obsługa funkcji związanych ze sprzedażą:

 • wystawianie faktur sprzedaży oraz faktur korygujących;
 • prowadzenie szybkiej sprzedaży detalicznej;
 • wystawianie faktur do paragonów oraz korekt do faktur;
 • rejestracja zwrotów detalicznych (reklamacji);
 • drukowanie duplikatów dokumentów sprzedaży i korygujących;
 • drukowanie cenników i ofert.

Prowadzenie gospodarki magazynowej

 • rejestracja dostaw i wydań towarów (PZ, WZ);
 • rejestracja przesunięć międzymagazynowych (MM+, MM-);
 • rejestracja przychodów i rozchodów wewnętrznych (PW, RW);
 • rejestracja zwrotów do dostawców (ZD);
 • rejestracja przecen (PC+, PC-);
 • drukowania dokumentów magazynowych pojedynczych, zbiorczych oraz zestawień tych dokumentów;
 • drukowanie rozdzielników PW, RW, MM+, MM-;
 • rejestracja spisów z natury oraz ich rozliczenie i wydruk;
 • rejestracja i obsługa zamówień do dostawców.

Zarządzanie finansami

 • rejestracja wpłat i wypłat z kasy (dokumenty KP, KW);
 • informacja o stanie gotówki w kasie oraz drukowanie raportów kasowych;
 • zarządzanie należnościami i zobowiązaniami;
 • drukowanie poleceń przelewu oraz zestawień gotówki;
 • drukowanie not odsetkowych oraz wezwań do zapłaty.
 • Wspomaganie pracy księgowości
 • rejestracja faktur zakupu i kosztowych w zdefiniowanym systemie teczek;
 • drukowanie rejestrów VAT zakupu oraz sprzedaży;
 • szybka informacja o bilansie podatku VAT w bieżącym miesiącu;
 • drukowanie rozliczenia zakupów (dostawy fakturowane, dostawy nie fakturowane, towary w drodze);
 • drukowanie zestawień dokumentów sprzedaży wg form płatności;
 • możliwość określenia kont rozrachunkowych dla kontrahentów w celu automatycznego dekretowania dokumentów wyeksportowanych do systemu księgowego.

 

Raportowanie zgromadzonych informacji

 • drukowanie raportu ogólnego (magazyn, kasa, rozrachunki, banki, bilans podatku VAT);
 • drukowanie szczegółowego raportu o towarze (kartoteka, obroty razem, zestawienia wszystkich operacji na towarze w zadanym okresie);
 • drukowanie szczegółowego raportu o kontrahencie (kartoteka, zestawienia wszystkich operacji z kontrahentem w zadanym okresie, stan rozrachunków);
 • drukowanie sumarycznego raportu o sprzedaży (sprzedaż w zdefiniowanym przez użytkownika układzie, np. wg okresów, grup towarowych, kontrahentów, dokumentów sprzedaży itp.);
 • drukowanie analitycznego raportu o sprzedaży (sprzedaż w układzie towarowym wg szczegółowo zdefiniowanych kryteriów);
 • drukowanie raportu o brakach towarów wg zdefiniowanych limitów;
 • drukowanie zestawień dowolnych obiektów dostępnych w programie (towarów, kontrahentów, dokumentów sprzedaży, dokumentów magazynowych itp.). Zestawienia mogą zawierać wszystkie obiekty lub wybrane wg zdefiniowanych kryteriów;
 • eksport wszystkich raportów do dalszej obróbki poza programem (w formacie programu MS WORD oraz arkusza kalkulacyjnego MS EXCEL).

Współpraca z urządzeniami sklepowymi

 • współpraca z kasami fiskalnymi w trybie off-line. Przesyłanie listy towarów do kas oraz odczyt sprzedaży z kas;
 • współpraca z czytnikami kodów kreskowych. Automatyczna identyfikacja towarów w czasie edycji dokumentów magazynowych;
 • współpraca z terminalami przenośnymi (inwentaryzatorami);
 • współpraca z wagami metkującymi.

Współpraca z innymi programami

Program KC-Firma może współpracować z programami: KC-Serwer, KC-Etykiety, KCAnalizy oraz KC-POS tworząc zaawansowany system zarządzania sklepem. Dane z programu KC-Firma po przygotowaniu w programie KC-Eksport mogą być eksportowane do programów księgowych i automatycznie dekretowane na podstawie zdefiniowanych schematów księgowań. Program KC-Menadżer umożliwia analizę danych z sieci sklepów.

Obsługa wielu magazynów

 • definiowanie dowolnej ilości magazynów;
 • funkcje eksportu i importu dokumentów MM, umożliwiające automatyzację przesunięć międzymagazynowych;
 • możliwość przenoszenia dokumentów MM pomiędzy oddalonymi komputerami za pomocą dyskietek.

Praca w sieci komputerowej

 • możliwość pracy wielu osób na wspólnym magazynie;
 • program nie wymaga zakupu systemu sieciowego ani dedykowanego serwera sieciowego.

Administrowanie programem oraz danymi

 • definiowanie użytkowników i ich uprawnień (ochrona dostępu za pomocą haseł);
 • zaawansowany system tworzenia kopii bezpieczeństwa (archiwizacje automatyczne);
 • wbudowany mechanizm optymalizacji bazy danych;
 • wbudowane mechanizmy kontroli poprawności danych.