System bezprzewodowy Satel Abax

Dwukierunkowy bezprzewodowy system ABAX jest rozwiązaniem proponowanym przez firmę SATEL dla tych instalacji alarmowych, w których układanie okablowania niezbędnego do prawidłowej pracy systemu jest uciążliwe lub całkowicie niemożliwe.

Zastosowania

Zastosowania systemu ABAX

Zgodność z normami

System ABAX zaprojektowany został jako rozwiązanie bezprzewodowe dla central alarmowych INTEGRA orazVERSA. We współpracy z tymi urządzeniami oferuje swoją pełną funkcjonalność. Dzięki uniwersalności przyjętych rozwiązań, jego zalety można również wykorzystać z prawie każdą centralą alarmową dostępną na rynku. Potwierdzeniem zgodności z wymaganiami norm są certyfikaty wystawiane przez niezależne laboratoria. Europejski certyfikat zaświadcza o spełnianiu wymagań EN 50131 (Grade 2).

ABAX | Zgodność z normami

Zaawansowana technologia

Wykorzystując dwukierunkową bezprzewodową łączność radiową, system ABAX zapewnia poziom zabezpieczenia osiągalny do niedawna jedynie w tradycyjnych systemach przewodowych. Wyjątkową niezawodność transmisji system ABAX zawdzięcza przede wszystkim potwierdzaniu wszystkich najważniejszych komunikatów przesyłanych pomiędzy kluczowymi urządzeniami systemu. Dążąc do maksymalizacji bezpieczeństwa, każda informacja przesyłana drogą radiową jest szyfrowana, dzięki czemu możliwość ingerencji w transmitowane dane jest ograniczona do minimum.

Energooszczędność

Zaawansowane mechanizmy oszczędzania energii zastosowane przez inżynierów z firmy SATEL zapewniają długotrwałą eksploatację urządzeń ABAX bez konieczności wymiany baterii
– w zależności od konfiguracji, od 3 do nawet ponad 5 lat.

ABAX | Energooszczędność

Cechy

Korzyści

Praca w zharmonizowanym paśmie 868 MHz

Niezawodna komunikacja dzięku zastosowaniu „czystego” pasma

Zgodność z normami europejskimi EN50131

Możliwość zastosowania systemu ABAX tam, gdzie niezbędna jest zgodność z wymaganiami EN50131 dla Stopnia 2 (Grade 2).

Dwukierunkowa transmisja z potwierdzeniami

Niezawodność przekazywania sygnałów alarmowych z czujek do centrali

Cyfrowa, szyfrowana łączność

Skuteczne zabezpieczenie przed celowym przekłamaniem informacji

Zaawansowane zarządzanie energią

Długi czas pracy na jednym zestawie baterii
(3-5 lat bez konieczności ich wymiany)

Zdalna konfiguracja urządzeń bezprzewodowych

Łatwość wprowadzania zmian w konfiguracji urządzeń bez konieczności fizycznego dostępu
do nich

Dostępność narzędzi diagnostycznych

Ułatwienie instalatorowi wyboru optymalnego miejsca montażu i konfiguracji urządzeń

Szeroka gama dostępnych urządzeń ABAX

Możliwość realizacji zarówno prostych, jak
i złożonych systemów opartych całkowicie
o technologię bezprzewodową, w tym systemów inteligentnych

Wykrywanie próby zagłuszenia

Możliwość wczesnej reakcji na próby celowego zakłócenia pracy urządzeń bezprzewodowych

Duży zasięg łączności bezprzewodowej

Możliwość budowania rozległych instalacji bezprzewodowych (zasięg w przestrzeni otwartej do 500 m)

Zdalne uruchamianie funkcji testowania

Duże ułatwienie przeprowadzanie okresowego testowania instalacji

Wszechstronność zastosowań

Szeroka gama urządzeń dostępnych w ramach systemu ABAX obejmuje nie tylko czujki systemu sygnalizacji włamania takie jak czujki ruchu PIR i dualne PIR+mikrofala, czujki kontaktronowe. W skład oferty wchodzą również pomocnicze czujki np. czujki dymu i ciepła, czujki zalania oraz urządzenia dodatkowe: uniwersalne piloty zdalnego sterowania, czy sterowane gniazdka 230 V. Uzupełnieniem kompleksowej oferty urządzeń ABAX są dedykowane sygnalizatory: wewnętrzny oraz zewnętrzny. Dzięki tak bogatej ofercie, system ten z powodzeniem można wykorzystać do realizacji zarówno złożonych instalacji alarmowych, jak też tzw. instalacji inteligentnych, zapewniających połączenie bezpieczeństwa z oszczędnością energii i komfortem.

ABAX | Wszechstronność zastosowań

Elastyczna rozbudowa

Sercem systemu ABAX jest kontroler urządzeń bezprzewodowych – uniwersalny ACU-100lub miniaturowy kontroler ACU-250 przeznaczony dla central INTEGRA i VERSA, który stanowi interfejs pomiędzy centralami alarmowymi, a urządzeniami bezprzewodowymi. System ABAX zbudować można również wykorzystując centralę INTEGRA 128-WRL, która w pojedynczym urządzeniu łączy funkcję zaawansowanej centrali z powiadamianiem GSM oraz kontrolera bezprzewodowego. Pojedynczy kontroler jest w stanie obsługiwać do 48 urządzeń bezprzewodowych, zaś w przypadku konieczności wykonania bardziej złożonego systemu można z powodzeniem użyć kilku kontrolerów, których zasięgi częściowo lub całkowicie się pokrywają. W przypadku podłączania kontrolerów do centralINTEGRAVERSA, można wykorzystać interfejs magistrali. Wykorzystując system ABAX wraz z innymi centralami, w tym także centralami innych producentów, można skorzystać z konfigurowalnych wejść i wyjść modułu. Z tego też powodu, systemABAX jest doskonałym rozwiązaniem umożliwiającym rozbudowę już istniejącej, przewodowej instalacji alarmowej.

ABAX | Łatwa rozbudowa

Łatwość instalacji

Dużą zaletą systemu ABAX jest łatwość instalacji i konfiguracji. Mimo wykorzystania zaawansowanych technologicznie rozwiązań, czynności instalacyjne zostały ograniczone do minimum. Zarejestrowanie nowego urządzenia polega na podaniu jego numeru seryjnego z etykiety i włożeniu baterii lub uruchomieniu sabotażu. Kontroler samoczynnie rozpoznaje typ nowego urządzenia, podpowiadając standardowe ustawienia lub umożliwia ich zmianę według własnych potrzeb.

ABAX | Intuicyjne konfigurowanie

Intuicyjne konfigurowanie

Do skonfigurowania systemu bezprzewodowego ABAX można użyć manipulatora LCD (nawet w przypadku systemu innego producenta), lub komputera z oprogramowaniem DLOAD.

Rozbudowana diagnostyka

Dużą zaletą systemu ABAX są rozbudowane narzędzia diagnostyczne pozwalające ocenić nie tylko zajętość pasma częstotliwości ABAX (868MHz), ale również przeprowadzić długookresową ocenę jakości łączności z poszczególnymi urządzeniami bezprzewodowymi.

Dodatkowym ułatwieniem w czasie przygotowywania instalacji jest tester poziomu sygnału, dedykowany dla systemu ABAX (ARF-100). Z jego pomocą, w prosty sposób można szybko przetestować jakość łączności radiowej w wybranym miejscu. Test łączności odbywa się w obu kierunkach z uwzględnieniem symulacji urządzeń różnego typu, zarówno zasilanych z baterii, jak też posiadających stałe źródło zasilania.

ABAX | Diagnostyka