Elzab Eta-Prima

Waga Eta Prima pionowa

 • Waga etykietująca ELZAB Eta-Prima pozwala na pracę w trybach:
  • samodzielnej wagi metkującej
  • wagi metkującej i drukarki etykiet w systemie kasowym z komputerem, jako jednego z elementów systemu kasowego ELZAB Alfa i ELZAB Delta
 • Informacja o kodzie wprowadzana jest z własnej klawiatury, czytnika lub komputera.
 • Istnieje możliwość elastycznego konfigurowania treści etykiet. Na etykiecie dostępne są 4 linie nagłówka i 4 linie stopki.
 • Urządzenie cechuje wyjątkowo dobra współpraca z kasą fiskalną oraz dodatkową wagą.
 • Istnieje możliwość doważania towarów na wadze ELZAB Prima – dodawania towaru na szalkę wagi w trakcie ważenia (rozpoczęcie odważania przyciskiem ZWAŻ, a zakończenie przyciskiem ZATWIERDŹ, anulowanie ESC).
 • ELZAB Eta umożliwia definiowanie kodów kreskowych EAN 13 dzielonych (z ceną lub masą) z 4-ro lub 5-cio cyfrowym kodem towaru.
 • Z drukarki etykiet ELZAB Eta współpracującej z wagą można uzyskać informacje o:
  • sumarycznej masie zważonych towarów
  • sumie wartości zważonych towarów
  • liczbie wydrukowanych etykiet dla każdego z towarów.
 • Do drukarki etykiet ELZAB Eta można uzyskać bezpłatnie program dla użytkownika służący do odczytywania, edytowania i zapisywania danych z i do drukarki etykiet, m. in. danych o towarach, definiowanych klawiszach itd. Programem tym dysponują autoryzowani serwisanci i dealerzy. Ponadto jest on dostępny w Internecie (www.elzab.com.pl/ftp/uzyt.html, plik alfauzyt.zip).
 • Drukarka ELZAB Eta pozwala na elastyczne konfigurowanie treści etykiet. Na drukowanej etykiecie oprócz nagłówka (4 linie) i kodu kreskowego można umieścić również stopkę złożoną z 4 linii opisu, po 20 (lub 40) znaków w linii.

  Obecnie istnieje możliwość zdefiniowania bazy gotowych stopek (do 200 różnych stopek), a następnie przypisania do konkretnego towaru (kodu) odpowiedniej stopki.

  W ten sposób można przekazywać klientom dodatkowe informacje dotyczące składu towaru, sposobu użytkowania, przechowywania towaru, dodatkowe dane adresowe producenta lub inne komentarze.

  Bazę gotowych stopek można również przygotować przy pomocy programu etastop.exe na komputerze, a następnie wgrać do drukarki. Program dostępny jest na stronie internetowej » Programy serwisowe, użytkownika i inne

    

ZASTOSOWANIE

 • sprzedaż bezpośrednia towarów ważonych
 • konfekcjonowanie towarów na zapleczu
 • metkowanie towarów (żywności, leków) o określonej dacie ważności
 • drukowanie etykiet ze zmienną ceną
 • drukowanie etykiet na towary przeceniane
 • kopiowanie etykiet na towary z opakowań zbiorczych

 

Typ: waga etykietująca
Ilość PLU: 9983
Tryb pracy:
 • samodzielna waga metkująca
 • waga metkująca i drukarka etykiet w systemie kasowym z komputerem
Mechanizm drukujący:
– zasada pracy
– szybkość drukowania
termiczny
15 wierszy/ sek.
Opis towaru:
 • nazwa o długości 19 znaków
 • jednostka miary towaru
 • kod kreskowy towaru
 • typ kodu kreskowego: EAN-13, EAN-8
 • grupa towarowa
 • cena jednostkowa towaru
Wyświetlacz:
– ELZAB Eta
– ELZAB Prima
alfanumeryczny LCD, podświetlany,2 x 24 znaki
diodowy LED (dla klienta i operatora)
Klawiatura: 64 klawisze w tym:

 • 37 klawiszy – klawiatura znakowa z polskimi znakami z możliwością definiowania klawiszy
 • 27 klawiszy – klawiatura funkcyjna
Ilość towarów dostępnych za pomocą jednego klawisza: 59 + 49 (z klawiszem Shift)
Obciążenie maksymalne: 15 kg
Obciążenie minimalne: 100 g
Wartość działki legalizacyjnej i działki elementarnej: e = d = 5 g
Górna granica tary odejmującej: T = – 15 g
Klasa dokładności: III
Gniazda:
 • zasilania
 • komunikacji z PC lub kasą (RS 232)
 • wyświetlacza klienta
 • czytnika kodów kreskowych
Materiały eksploatacyjne: Papier ciągły Papier z etykietami
57 x 43 mm
Papier z etykietami
35,5 x 25,5mm
– postać rolka rolka rolka
– szerokość 60 mm 59 mm 38,5 mm
– średnica wewnętrzna d = 8 mm d = 40 mm d = 40 mm
– średnica zewnętrzna D do 92 mm D do 102mm D do 102mm
– dodatkowe uwagi Etykieta umieszczona centralnie względem nośnika Etykieta umieszczona centralnie względem nośnika
Zasilanie: 220V 15W (max.35W)
Waga: 11 kg
Wymiary:
– szalka wagi ELZAB Prima
– ELZAB Eta-Prima
319 x 254 mm
– głębokość 350 mm
– szerokość 330 mm
– wysokość 550 mm
Wyposażenie dodatkowe: – czytnik kodów kreskowych
– modem kasowy
– nakładka ochronna na klawiaturę
– wolnostojący wyświetlacz dla klienta
Gwarancja: 12 miesięcy