InterSOS

Opis

Platforma INTERSOS została zaprojektowana z myślą o sieciach handlowych. Jest to pierwsza aplikacja na rynku która tak kompleksowo pozwala prowadzić działalność sieci handlowej. W zależności od zasięgu i wielkości sieci można wykorzystać poszczególne moduły aplikacji. W najbardziej rozbudowanej wersji aplikacja składa się z serwera (aplikacji serwerowej wykonanej w technologii ASP) – zadaniem tej aplikacji jest gromadzenie i ewidencja danych o placówkach handlowych w zakresie całej sieci. Drugim modułem – który w zależności od potrzeb możne spełniać rolę klienta (gdy sieć handlowa posiada kilka bądź kilkanaście oddziałów i chce globalnie rozpatrywać dane) lub samodzielnej aplikacji ewidencjonującej pracę sieci.

sos

Funkcjonalność systemu INTERSOS jest bardzo wszechstronna, do najważniejszych cech zaliczyć należny:

 

 • Rozbudowaną ewidencję sklepów z szerokim wachlarzem kryteriów opisu oraz możliwością definiowania własnych kryteriów
 • Obsługę ewidencji i raportowania warunków handlowych ustalanych z producentami w układzie zależnym od typu placówek
 • Pełną ewidencje opieki nad placówkami realizowanej przez opiekuna sieci – kalendarz wizyt itp.
 • Obsługę korespondencji z placówkami na podstawie seryjnych etykiet oraz nadruków
 • Zintegrowaną bazę danych kontaktów
 • Wymianę danych z aplikacją INTERSOS
 • Obsługę ewidencji kategorii asortymentowych
 • Historia sieci – przechowywanie pełnego stanu sieci na dowolną datę w przeszłości
 • Generator wykresów
 • Współpraca z urządzeniami mobilnymi za pomocą aplikacji SOS-PDA

Najnowszym modułem systemu INTERSOS jest mała aplikacja SOS-PDA, która pełni rolę mobilnego biurka pracy opiekuna bądź przedstawiciela handlowego. Aplikacja jest w końcowej fazie testów i niebawem ukaże się w dystrybucji. W skład pakietu SOS-PDA wchodzą:

 

 • analiza indeksów
 • generator zadań
 • generator raportów