Przepisy prawne

Obowiązek prowadzenia ewidencji za pomocą kas fiskalnych obejmuje zakresy:

 • przedmiotowy dla określonych rodzajów usług
 • podmiotowy dla tych, którzy w 2014 r. przekroczyli 20.000 zł obrotu na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych.

Prowadzenie ewidencji za pomocą kas fiskalnych w latach 2015-2016 wynika z Ustawy o VAT oraz nowegoRozporządzenia Ministra Finansów

Nowe rozporządzenie, które wchodzi w życie 1 stycznia 2015 roku, wskazuje, że wszyscy Podatnicy będący właścicielami:

 • warsztatów samochodowych
 • punktów wymiany opon lub kół
 • stacji diagnostycznych
 • gabinetów lekarskich i dentystycznych
 • salonów fryzjerskich i kosmetycznych
 • kancelarii prawnych
 • lokalów gastronomicznych

którzy do tej pory korzystali ze zwolnienia z kasy, będą musieli zakupić urządzenie fiskalne, niezależnie od wysokości osiąganych obrotów.

Od kiedy?
Najpóźniej od 1 marca 2015 roku.

Co zyskuję kupując kasę fiskalna wcześniej?
Znalezienie odpowiedniej kasy z wyprzedzeniem, da nam pewność, że zdążymy z dopełnieniem wszelkich formalności i zachowamy prawo do skorzystania ze zwrotu (nawet 700 zł za każde urządzenie).
Poza tym wcześniejszy zakup kasy fiskalnej pozwoli nam nauczyć się obsługi kasy w trybie szkoleniowym, a dłuższy okres szkoleniowy to mniej pomyłek i sprawniejsza obsługa urządzenia w przyszłości.

Wysokość zwrotu na zakup kasy fiskalnej Podatnikom, którzy kupują kasę fiskalną po raz pierwszy, przysługuje odliczenie 90% wartości netto kasy, nie więcej jednak niż 700 zł (do odliczenia uprawnia art. 111 ust. 4 ustawy o VAT).
Podatnik może otrzymać zwrot za każdą zgłoszoną przed terminem powstania obowiązku fiskalizacji kasę fiskalną. Dlatego warto się zastanowić nad kasą rezerwową, gdyż po tym terminie nie będzie można skorzystać ze zwrotu.

Należy pamiętać o tym, że kasa musi posiadać aktualną homologację Ministerstwa Finansów.

Aby skorzystać ze zwrotu na zakup kasy, podatnik musi:

 1. przed terminem rozpoczęcia ewidencjonowania złożyć do naczelnika urzędu skarbowego pisemne zgłoszenie o liczbie kas rejestrujących i miejscu (adresie) ich używania
 2. rozpocząć ewidencjonowanie w obowiązującym terminie
 3. posiadać dowód zapłaty całej należności za kasę
 4. w terminie 7 dni od dnia fiskalizacji kasy dokonać jej zgłoszenia do naczelnika urzędu skarbowego