Batymetria Zalewu Włocławskiego

Rozpoczęliśmy pracę nad budową map batymetrycznych Zalewu Włocławskiego. Nasze postępy można śledzić na stronie www.webapp.navionics.com, na której po wciśnięciu niebieskiego przycisku na dole po lewej stronie – Sonar Live ™ można uzyskać aktualny podgląd batymetrii naszego lokalnego zbiornika wodnego.

navio